Banking.waw.pl

SERWIS FINANSOWY - DORADZTWO FINANSOWE - BANKI ONLINE

 
KREDYTY

umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy bankiem a kredytobiorcą.Bank zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę na określony cel oraz czas, a kredytobiorca zobowiązuje się...

Więcej

UBEZPIECZENIA

Umowny obowiązek dokonania świadczenia przez ubezpieczyciela na rzecz ubezpieczonego na wypadek powstania zdarzeń określonych w umowie ubezpieczeniowej, występujących w życiu ...

Więcej

INWESTYCJE

Jak oszczędzać i inwestować? Lokata bankowa, lokata strukturyzowana,fundusze inwestycyjne, akcje, obligacje a może nieruchomości ? Jak widać sposobów jest wiele ...

Więcej

WIADOMOŚCI

KURSY WALUT

INDEKSY GPW

       

Copyright © 2015 banking.waw.pl